top of page
waterstofgeneratoren, stikstofgeneratoren, stikstof, waterstof, generator, generatoren, parker, domnic hunter, avilo
lc, lc-ms/ms, lc-ms, stikstof, waterstof, zuurstof
waterstofgeneratoren, stikstofgeneratoren, stikstof, waterstof, generator, generatoren, parker, domnic hunter, avilo
waterstofgeneratoren, stikstofgeneratoren, stikstof, waterstof, generator, generatoren, parker, domnic hunter, avilo
waterstofgeneratoren, stikstofgeneratoren, stikstof, waterstof, generator, generatoren, parker, domnic hunter, avilo
waterstofgeneratoren, stikstofgeneratoren, stikstof, waterstof, generator, generatoren, parker, domnic hunter, avilo
 

 

Produceer zelf inerte gassen of mengsels (N2, O2, H2, Zero Air, ...) in elk gewenst  debiet en zuiverheid. Verzeker zo de  werking van uw laboratorium en van de wetenschappelijke instrumenten.

 
 

 

Stroomonderbrekingen zijn hinderlijk voor de bedrijfszekerheid. Nog erger zijn de mogelijke gevolgschade en herstelkosten aan uw instrumenten, door het abrupt onderbreken en opnieuw inschakelen van  de stroom. Geef uw instrumentarium de nodige bescherming en geef uzelf de tijd om gecontroleerd een noodstop te maken, want voorkomen is beter dan genezen.

 
 
 
Geluidsbelasting is op lange termijn niet alleen schadelijk voor het gehoor, het verstoort ook de normale communicatie en lijdt tot concentratiestoornissen. Met onze geluidsisolerende oplossingen, pak je het probleem aan bij de bron.
 

 

bottom of page